Formål

HSKK’s formål

er at fremme kendskab til wakeboard og give mulighed for at dyrke wakeboard på konkurrenceplan,

samt at fremme det kammeratlige samvær ved et aktivt og engageret klubliv. Især for børn og unge ønsker HSKK

også at leve op til et socialt samfundsmæssigt ansvar.

Anden Idræt kan udøves, især i vinterhalvåret (som f.eks. svømning og gymnastik)

Stk. 2. Klubben er medlem af Dansk vandski og wakeboard forbund,

under Danmarks Idrætsforbund, og er undergivet disse forbunds love og reglementer.